Samtal

Här laddar du ner PDF

Börja med att lägga ut alla bilder på ett bord eller på golvet framför den individ eller grupp du jobbar med. Ställ en fråga eller påbörja en mening som exempelvis: jag längtar efter….

Välj en frågeställning per tillfälle och låt korten vara en katalysator och tillföra dynamik till mötet. Individen eller individerna väljer sedan ett eller kanske flera kort som passar in på det svar som den eller de har inom sig.

För de som har svårt att finna ett kort som passar kan du som handledare vara aktiv och fråga om det går att hitta någon detalj, färg eller form i något kort som svarar på den påbörjade meningen. Dessa kompletterande frågor från dig kan underlätta för individen eller individerna att hitta ett eller flera kort.

När individen gjort valet av kort efterfrågar du vad som fick individen att välja just detta kort? Vad ses i bilden? Något annat? De första frågorna ligger till grund för det fortsatta samtalet.

 

 

 

 

Pedagogik

 Här laddar du ner PDF

Tidigare exempel på övningar passar utmärkt att tillämpa även inom skolan. Det finns flera sätt att jobba med korten. Hur du än väljer att göra, uppmuntra till att prata om känslor i vardagen. Använd gärna korten i grupp, till exempel vid samlingen i förskolan eller skolan. Nedan exempel på några områden där korten med fördel kan användas.

Kreativitet

Kommunikation

Reflektion och perspektiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demens

Här laddar du ner PDF

I arbetet med demenssjuka individer används CommuniCards som kommunikationsbas och ökar förmågan att uttrycka sig, initiera och delta i samtal.

Genom olika övningar väcker CommuniCards minnen från förr vilket är en god förutsättning för vidare kommunikation och samspel med omgivningen.

Verktyget öppnar för dialog kring gästens levnadshistoria. CommuniCards möjliggör trevliga samtal där personalen och de demenssjuka får lära känna varandra. Det ger ett utbyte och ett samspel på lika villkor. Det är också ett verktyg som
tillför energi och inspiration för personalen.