När kan jag använda verktyget?

CommuniCards® är samtalskort skapade i syfte att underlätta kommunikation och hjälpa individer att finna sina ord. Passar lika bra att användas i coachande eller terapeutiska samtal som i skolans värld eller i samtal med äldre människor. Verktyget är även lämpligt att använda vid presentationer, incheckning vid möten eller vara en utgångspunkt vid utvecklingssamtal. Korten kan också vara en symbol för ett mål eller en vision.

CommuniCards® stimulerar individer att reflektera över sig själv och sina värderingar under lättsamma former. Samma kort kan ge en stor variation av svar - det är du som ställer frågan men betraktaren som kommunicerar svaret!            

Så här kan du göra!